Skip to content

Wordt ook donateur

Giften

U kunt ons op twee manieren financieel steunen:
· Als gewone eenmalig een gift door een bedrag over te maken op bankrekening: NL94 RBRB 8841 6359 32 , t.n.v. Stichting Repair Café Bergen op Zoom onder vermelding van GIFT.

· Of als een periodieke gift via een schriftelijke overeenkomst. Voor meer informatie of voor het toezenden van de voorbeeld overeenkomst kunt u contact opnemen met de stichting Repair Café Bergen op Zoom.

De Stichting “Repair Café Bergen op Zoom” is per 30 mei 2023 door de belastingdienst geregistreerd als een “Algemeen nut beogende instelling”.
Dit heeft voor ons, maar zeker ook voor onze donateurs een aantal belastingvoordelen. U kunt onder bepaalde voorwaarden uw giften aftrekken van uw inkomstenbelasting. Zie voor de voorwaarden de website van de belastingdienst.

Ook is onze Stichting aangesloten bij Stichting Donateursbelangen en verklaart en belooft de Donateursbelofte na te leven en onderschrijft het belang van donateurs.

Wij zullen donateurs gerichte fondsenwerving toepassen in het belang van onze donateurs. Als donateur maak je het voor ons mogelijk om aan onze doelstellingen te werken.
Als donateur kun je GRATIS lid worden van de online Donateurs Belangen community https://www.donateursbelangen.nl/deelnemen.
Voor meer informatie over Stichting Donateursbelangen,
zie: https://www.donateursbelangen.nl.